Dự án khu B

Trong tháng 8 này, Công ty máy ép lọc Vina đã sản xuất và chuyển giao thành công hơn 5.000 tấm lọc khung bản màng cho các đơn vị thương mại tại Việt Nam

Trong tháng 8 này, Công ty máy ép lọc Vina đã sản xuất và chuyển giao thành công hơn 5.000 tấm lọc khung bản màng cho các đơn vị thương mại tại Việt Nam

Dự án khác

Close/Open Footer
02746268087
top