Công ty TNHH Đại Đồng Tiến Phát Khung bản pp Xem tất cả

Khung bản pp 500x500 mm

Khung bản pp 500x500 mm

 • Model: Khung bản PP 500x500 mm
 • Kích thước: 500x500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản pp 630x630 mm

Khung bản pp 630x630 mm

 • Model: Khung bản PP 630x630 mm
 • Kích thước: 630x630 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết
Khung bản pp 800x800 mm

Khung bản pp 800x800 mm

 • Model: Khung bản PP 800x800 mm
 • Kích thước: 800x800 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
khung bản pp 1250x1250 mm

khung bản pp 1250x1250 mm

 • Model: Khung bản PP 1250x1250 mm
 • Kích thước: 1250x1250 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết
Khung bản pp 1500x1500 mm

Khung bản pp 1500x1500 mm

 • Model: Khung bản PP 1500x1500 mm
 • Kích thước: 1500x1500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết
Khung bản pp 2000x2000 mm

Khung bản pp 2000x2000 mm

 • Model: Khung bản PP 2000x2000 mm
 • Kích thước: 2000x2000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến Phát Khung bản roong Xem tất cả

Khung bản roong 630x630 mm

Khung bản roong 630x630 mm

 • Model: Khung bản roong 630x630 mm
 • Kích thước: 630x630 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản roong 800x800 mm

Khung bản roong 800x800 mm

 • Model: Khung bản roong 800x800 mm
 • Kích thước: 800x800 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản roong 1000x1000 mm

Khung bản roong 1000x1000 mm

 • Model: Khung bản roong 1000x1000 mm
 • Kích thước: 1000x1000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản roong 1250x1250 mm

Khung bản roong 1250x1250 mm

 • Model: Khung bản roong 1250x1250 mm
 • Kích thước: 1250x1250 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản roong 1500x1500 mm

Khung bản roong 1500x1500 mm

 • Model: Khung bản roong 1500x1500 mm
 • Kích thước: 1500x1500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản roong 2000x2000 mm

Khung bản roong 2000x2000 mm

 • Model: Khung bản roong 2000x2000 mm
 • Kích thước: 2000x2000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến Phát Khung bản gang Xem tất cả

Khung bản gang 500x500 mm

Khung bản gang 500x500 mm

 • Model: Khung bản gang 500x500 mm
 • Kích thước: 500x500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản gang 630x630 mm

Khung bản gang 630x630 mm

 • Model: Khung bản gang 630x630 mm
 • Kích thước: 630x630 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết
Khung bản gang 1000x1000 mm

Khung bản gang 1000x1000 mm

 • Model: Khung bản gang 1000x1000 mm
 • Kích thước: 1000x1000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản gang 1250x1250 mm

Khung bản gang 1250x1250 mm

 • Model: Khung bản gang 1250x12500 mm
 • Kích thước: 1250x1250 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản gang 1500x1500 mm

Khung bản gang 1500x1500 mm

 • Model: Khung bản gang 1500x1500 mm
 • Kích thước: 1500x1500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản gang 2000x2000 mm

Khung bản gang 2000x2000 mm

 • Model: Khung bản gang 2000x2000 mm
 • Kích thước: 2000x2000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến Phát Khung bản màng Xem tất cả

Khung bản màng 630x630 mm

Khung bản màng 630x630 mm

 • Model: Khung bản màng 630 x 630 mm
 • Kích thước: 630 x 630 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản màng 800x800 mm

Khung bản màng 800x800 mm

 • Model: Khung bản màng 800 x 800 mm
 • Kích thước: 800 x 800 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản màng 1000x1000 mm

Khung bản màng 1000x1000 mm

 • Model: Khung bản màng 1000 x 1000 mm
 • Kích thước: 1000 x 1000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản màng 1250x1250 mm

Khung bản màng 1250x1250 mm

 • Model: Khung bản màng 1250 x 1250 mm
 • Kích thước: 1250 x 1250 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản màng 1500x1500 mm

Khung bản màng 1500x1500 mm

 • Model: Khung bản màng 1500x1500 mm
 • Kích thước: 1500x1500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản màng 2000x2000 mm

Khung bản màng 2000x2000 mm

 • Model: Khung bản màng 2000x2000 mm
 • Kích thước: 2000x2000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến Phát Khung bản tròn Xem tất cả

Khung bản tròn 800x800 mm

Khung bản tròn 800x800 mm

 • Model: Khung bản tròn 800x800 mm
 • Kích thước: 800x800 mm mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết
Khung bản tròn 1000x1000 mm

Khung bản tròn 1000x1000 mm

 • Model: Khung bản tròn 1000x1000 mm
 • Kích thước: 1000x1000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến Phát Khung bản Inox Xem tất cả

Khung bản inox 500x500 mm

Khung bản inox 500x500 mm

 • Model: Khung bản inox 500 x 500 mm
 • Kích thước: 500 x 500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản inox 630x630 mm

Khung bản inox 630x630 mm

 • Model: Khung bản PP 500x500 mm
 • Kích thước: 500x500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty sản xuất máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản inox 800x800 mm

Khung bản inox 800x800 mm

 • Model: Khung bản inox 800 x 800 mm
 • Kích thước: 800 x 800 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản inox 1250x1250 mm

Khung bản inox 1250x1250 mm

 • Model: Khung bản inox 1250 x 1250 mm
 • Kích thước: 1250 x 1250 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
 • Nhà sản xuất: Công ty máy ép lọc Vina
Xem chi tiết
Khung bản inox 1500x1500 mm

Khung bản inox 1500x1500 mm

 • Model: Khung bản INOX 1500x1500 mm
 • Kích thước: 1500x1500 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết
Khung bản inox 2000 x 2000 mm

Khung bản inox 2000 x 2000 mm

 • Model: Khung bản INOX 2000x2000 mm
 • Kích thước: 2000x2000 mm
 • Tình trang: Còn hàng
 • Bảo hành :12 tháng
Xem chi tiết
Close/Open Footer
02746268087
top